Korporátna záruka - prehľad, typy a príklad

Korporátna záruka je oficiálny list, v ktorom je ručiteľ Ručiteľ Ručiteľ je tretia strana, ktorá platí dlh, ak dlžníkovi chýbajú jeho platby. Zvyčajne sú formou poistenia pre veriteľa. sa stáva zodpovedným za spracovanie splátok dlhu alebo preberá celkovú zodpovednosť za splácanie dlhu v prípade, že dlžník nespláca pôžičku.

Podniková záruka

Zhrnutie

 • Záruka spoločnosti je právna dohoda medzi dlžníkom, veriteľom a ručiteľom, pričom spoločnosť (napr. Poisťovňa) preberá zodpovednosť za splácanie dlhu dlžníka za predpokladu, že čelí bankrotu.
 • Osobná záruka je podobný dokument ako podniková záruka. Hlavný rozdiel je v tom, že ručiteľom je fyzická osoba, ktorá nesie zodpovednosť za vybavenie splácania úveru v prípade, že jeho podnik dôjde k bankrotu.
 • Firemná záruka môže byť obmedzená alebo neobmedzená.

Pochopenie podnikových záruk

Nasledujúce strany sú zapojené do podnikovej záruky:

 1. Veriteľ Veriteľ Veriteľ je definovaný ako obchodná alebo finančná inštitúcia poskytujúca úver spoločnostiam a jednotlivcom s očakávaním, že celá suma: Jednotka požičiavajúca peniaze
 2. Dlžník: Subjekt požičiavajúci si finančné prostriedky
 3. Ručiteľ: Fyzická osoba, ktorá súhlasí so zodpovednosťou za splácanie úveru, ak dlžník pri splácaní úveru zlyhá

V podnikovej záruke by mali byť jasne uvedené nasledujúce údaje:

 1. Meno dlžníka
 2. Údaje o ručiteľovi (napr. Meno, kontaktné údaje, adresa atď.)
 3. Informácie o veriteľovi (napr. Meno, adresa)
 4. Vyhlásenie o akýchkoľvek obmedzeniach záruky (napr. Maximálna výška splácania ručiteľom)
 5. Podpis svedka (niekto, kto nie je priamo zapojený do záruky)

Je dôležité v dokumente vždy skontrolovať zákonné mená ručiteľa, veriteľa a dlžníka.

Druhy podnikových záruk

Firemné záruky môžu byť obmedzené a neobmedzené. A obmedzená záruka znamená, že garantom bude zodpovedná za dlh dlžníka len do určitej miery. Napríklad na obrázku vyššie vidíme, že existuje limit 1 000 000 dolárov, ktorý má veriteľ zaplatiť veriteľovi, ak dôjde k bankrotu dlžníka. Konkurz Konkurz je právne postavenie človeka alebo iného ako ľudského subjektu (firmy alebo vládna agentúra), ktorá nie je schopná splatiť svoje nesplatené dlhy veriteľom. napriek tomu bolo požičaných 5 000 000 dolárov.

V prípade neobmedzenej záruky nie je ručiteľ obmedzený konkrétnou sumou peňazí, ktoré sa majú splatiť, a musí preto splatiť celý zostatok. V prípade neobmedzenej podnikovej záruky bude teda spoločnosť Rally Holdings musieť pokryť celý dlh vo výške 5 000 000 dolárov, ktorý prevzal dlžník, ktorý zlyhal.

Firemná záruka vs. osobná záruka

Osobná záruka je právny prísľub jednotlivca splatiť dlh vydaný podniku. Jednotlivec je zvyčajne konateľ alebo partner.

Podstata osobných záruk spočíva v tom, že osoba, ktorá podpísala dohodu o osobnej záruke, nesie zodpovednosť za akýkoľvek nesplatený dlh, ak dôjde k bankrotu spoločnosti. Záruka poskytuje ďalšiu úroveň ochrany emitentovi dlhu, ktorý chce mať istotu, že pôžička bude splatená.

Vedúci pracovníci môžu navyše založiť svoje vlastné aktíva ako kolaterál. Kolaterál kolaterál je majetok alebo majetok, ktorý jednotlivec alebo subjekt ponúka veriteľovi ako záruku za pôžičku. Používa sa ako spôsob získania pôžičky, ktorý slúži ako ochrana pred možnou stratou pre veriteľa, ak by dlžník neplnil svoje platby. a zaviažu sa v prípade nesplácania splatiť dlh zo svojich osobných prostriedkov. Veriteľ teda bude môcť prevziať zastavené aktívum, ak dlžník nespláca splácanie dlhu.

Hlavným rozdielom medzi podnikovou zárukou a osobnou zárukou je teda rozdiel v rozsahu. Pokiaľ ide o podnikovú záruku, rolu ručiteľa preberá spoločnosť a objem požičaných prostriedkov je v porovnaní s osobnou zárukou výrazne vyšší.

Dodatočné zdroje

Financie sú oficiálnym poskytovateľom globálneho certifikovaného bankového a úverového analytika (CBCA) ™. Certifikácia CBCA ™. Akreditácia certifikovaného bankového a úverového analytika (CBCA) ™ je globálnym štandardom pre úverových analytikov, ktorý pokrýva financie, účtovníctvo, úverovú analýzu, analýzu hotovostných tokov. , modelovanie zmlúv, splátky pôžičiek a ďalšie. certifikačný program, ktorý má pomôcť každému stať sa finančným analytikom svetovej úrovne. Pre ďalší postup vo vašej kariére budú užitočné ďalšie zdroje, ktoré sú uvedené nižšie:

 • Dlhové zmluvy Dlhové zmluvy Dlhové zmluvy sú obmedzenia, ktoré veritelia (veritelia, držitelia dlhov, investori) uzatvárajú v oblasti poskytovania pôžičiek s cieľom obmedziť kroky dlžníka (dlžníka).
 • Dohoda medzi veriteľmi Dohoda medzi veriteľmi Dohoda medzi veriteľmi, bežne označovaná ako listina medzi veriteľmi, je dokument podpísaný medzi jedným alebo viacerými veriteľmi, v ktorom sa vopred ustanovuje, ako sa riešia ich konkurenčné záujmy, a ako pracovať v tandeme s ich vzájomným dlžníkom.
 • Záväzný list Záväzkový list je formálna záväzná dohoda medzi veriteľom a dlžníkom. Načrtáva podmienky pôžičky a povahu budúcej pôžičky. Slúži ako dohoda, ktorá iniciuje oficiálny proces požičiavania pôžičiek.
 • Poplatok za pohotovostný režim Poplatok za pohotovostný režim Poplatok za pohotovostný režim je pojem používaný v bankovom priemysle na označenie sumy, ktorú dlžník zaplatí veriteľovi na kompenzáciu záväzku veriteľa požičať finančné prostriedky. Dlžník odškodňuje veriteľa za zaručenie pôžičky k určitému dátumu v budúcnosti.

Posledné príspevky

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found