Excel Shortcuts - Zoznam klávesových skratiek pre PC a Mac

Skratky programu Excel - Ak ste zvyknutí na myš, môže sa to zo začiatku zdať pomalšie, ale stojí za to investovať si čas a osvojiť si tieto dôležité skratky. Nižšie uvádzame najlepšie skratky programu Excel, ktoré šetria čas pre počítač PC aj Mac. Ak si chcete tieto zručnosti osvojiť, vyskúšajte Finančný bezplatný kurz Excel Crash.

Zoznam skratiek pre Excel na klávesnici pre PC a Mac

Skratky pre PC (Windows) a skratky pre Mac

Úpravy skratiek

Upraviť aktívnu bunku F2 Ctrl U
Vystrihnúť Ctrl X ⌘ X
Kópia Ctrl C ⌘ C.
Vložiť Ctrl V ⌘ V
Prilepiť špeciálne Alt ES ⌘ Možnosť V
Vložte názov do vzorca F3
Prepnúť odkazy F4 ⌘ T
Začnite nový riadok v tej istej bunke Alt Enter Ctrl Option Return
Vložiť alebo upraviť komentár bunky Posun F2 Posun F2
Zobraziť miestnu ponuku (tj. Rovnakú ako pri kliknutí pravým tlačidlom myši) Radenie F10 Radenie F10
Vložte pracovný list Radenie F11 Radenie F11
Definujte názov bunky Ctrl F3 Ctrl F3
Vyplňte (napr. Skopírujte vzorec dole do vybraných buniek) Ctrl D Ctrl D
Vyplňte správne Ctrl R Ctrl R
Po zadaní názvu funkcie do vzorca vložte názvy argumentov a zátvorky pre funkciu Ctrl Shift A Ctrl Shift A
Vložte riadok Alt IR Ctrl I
Vložte stĺpec Alt IC Ctrl I

Skratky na formátovanie

Zobrazí ponuku buniek formátu Ctrl 1 ⌘ 1
Odvážne Ctrl B ⌘ B
Kurzíva Ctrl I ⌘ Ja
Vrátenie späť Ctrl Z ⌘ Z
Znova Ctrl Y ⌘ Y
Zopakujte poslednú akciu F4 ⌘ Y
Vyberte všetky použité bunky (pri opakovanom príkaze vyberte celý list) Ctrl A ⌘ A
Formát čísla Ctrl Shift! Ctrl Shift!
Formát dátumu Ctrl Shift # Ctrl Shift #
Percentuálny formát Ctrl Shift% Ctrl Shift%
Zväčšiť veľkosť písma Alt h fg ⌘ Shift>
Zmenšiť veľkosť písma Alt h fk ⌘ Posun <
Zvýšiť desatinné miesto Alt h O
Zmenšiť desatinné miesto Alt h 9
Zväčšiť odsadenie Alt h 6 Ctrl M
Zmenšiť odsadenie Alt h 5 ⌘ Posun m

Navigačné skratky

Presun z bunky do bunky Šípky Šípky
Ísť do F5 F5
Prejdite do bunky A1 Ctrl Domov Fn Ctrl vľavo
Prejdite na začiatok riadku Domov Fn vľavo
Vyberte susednú bunku Shift Arrow Shift Arrow
Vyberte celý riadok Posuňte medzerník Posuňte medzerník
Vyberte celý stĺpec Ctrl medzerník Ctrl medzerník
Vyberte všetky na začiatok hárka Ctrl Shift Domov Ctrl Shift Domov
Vyberte všetky do poslednej použitej bunky hárka Ctrl Shift End Ctrl Shift End
Vyberte na koniec poslednej použitej bunky v riadku / stĺpci Ctrl Shift Arrow Ctrl Shift Arrow
Vyberte poslednú použitú bunku v riadku / stĺpci Ctrl šípka Ctrl šípka
Posun o jednu obrazovku nahor Strana hore Fn hore
Posun o jednu obrazovku nadol O stranu nižšie Fn dole
Posun o jednu obrazovku doľava Alt PageUp Fn Option Up
Posun o jednu obrazovku doprava Alternatívny PageDown Fn Option Down
Presun na nasledujúci alebo predchádzajúci pracovný hárok (Presun medzi kartami, ak sa nachádzate v okne ponuky) Ctrl PageUp / Down Ctrl PageUp / Down
Prejsť na ďalší zošit (v tabuľke) Prejsť na ďalší rozdeľovač (v možnostiach ponuky) Ctrl Tab Ctrl Tab
Presun do nasledujúcej bunky (presun medzi položkami v okne ponuky) Tab Tab

Skratky súborov

Nový Ctrl N ⌘ N
Otvorené Ctrl O ⌘ O
Uložiť zošit Ctrl S
Uložiť ako F12 ⌘ ⇧ Shift S
Tlač Ctrl P ⌘ str
Otvorte okno ukážky tlače Ctrl F2
Prejsť na ďalší zošit Ctrl Tab ⌘ -
Zavrieť súbor Ctrl F4 ⌘ Ž
Zatvorte všetky otvorené súbory programu Excel Alt F4 ⌘ Q

Klávesové skratky

Zobraziť klávesové skratky pásu karet Alt
Zobraziť / skryť stuhu Ctrl F1 ⌘ ⌥ R

Prilepte špeciálne skratky

Prilepte špeciálne formáty Ctrl Alt V t Ctrl ⌘ V t
Prilepiť špeciálne hodnoty Ctrl Alt V v Ctrl ⌘ V v
Prilepte špeciálne vzorce Ctrl Alt V f Ctrl ⌘ V f
Prilepiť špeciálne komentáre Ctrl Alt V c Ctrl ⌘ V c

Vymazať odkazy

Vymazať údaje bunky Odstrániť Odstrániť
Vymazať formáty buniek Alt hef
Vymazať komentáre k bunke Alt lem
Vymazať všetko (údaje, formáty, komentáre) Alt hea

Skratky pre výber

Vyberte rozsah buniek Shift Arrows Shift Arrows
Zvýraznite súvislý rozsah Ctrl Shift Arrows Ctrl Shift Arrows
Rozšíriť výber o jednu obrazovku Shift PageUp Fn Posun nahor
Rozšíriť výber nadol o jednu obrazovku Posuňte PageDown Fn Posun nadol
Rozšíriť výber o jednu obrazovku vľavo Alt shift PageUp Posun Fn ⌘ nahor
Rozšíriť výber o jednu obrazovku Alt shift PageDown Fn Shift ⌘ dole
Vybrať všetko Ctrl A ⌘ A

Skratky na úpravu údajov

Vyplňte dole z bunky hore Ctrl D Ctrl D
Vyplňte vpravo od bunky vľavo Ctrl R Ctrl R
Nájdite a vymeňte Ctrl F Ctrl F
Zobraziť všetky konštanty F5 Alt tak
Zvýraznite bunky s komentármi F5 Alt sc

Skratky na úpravu údajov (vo vnútri bunky)

Úprava aktívnej bunky (režim úprav) F2 F2
Pri úprave bunky povoľte použitie klávesov so šípkami na vytvorenie referencie F2 F2
Potvrďte zmenu a choďte z bunky Zadajte Zadajte
Zrušte vstup do bunky a vypadnite z bunky Esc Esc
Vložte koniec riadku do bunky Alt Enter Možnosť Enter
Zvýraznite v bunke Posuňte doľava / doprava Posuňte doľava / doprava
Zvýraznite súvislé položky Ctrl Shift doľava / doprava Ctrl Shift doľava / doprava
Preskočenie na začiatok obsahu bunky Domov Fn vľavo
Preskočenie na koniec obsahu bunky Koniec Fn správne
Odstrániť znak doľava Backspace Odstrániť
Vymazať znak vpravo Odstrániť Fn Odstrániť
Prijmite návrh automatického dopĺňania Tab Tab
Odkazovanie na bunku z iného pracovného hárka Ctrl PageUp / šípky nadol Ctrl Fn Šípky dole / hore

Ostatné skratky

Zadajte dátum Ctrl; Ctrl;
Zadajte čas Ctrl Shift: Ctrl Shift:
Zobraziť vzorec / zobraziť hodnoty (kľúč vľavo od 1) Ctrl ` Ctrl `
Vyberte bunky, ktoré odkazujú na aktívnu bunku (užitočné pred odstránením bunky v hárku) Ctrl] Ctrl]
Lišta ponuky diskov Alt
Ďalší otvorený program Alt tab ⌘ Tab
Autosum Alt = ⌘ T

Dôvody na použitie skratiek programu Excel

Aby ste boli produktívnejší, rýchlejší a efektívnejší pri zostavovaní finančných modelov alebo pri vykonávaní finančnej analýzy, je dôležité poznať hlavné klávesové skratky v programe Excel. To je pre kariéru v investičnom bankovníctve rozhodujúce. Investičné bankovníctvo Investičné bankovníctvo je divízia banky alebo finančnej inštitúcie, ktorá slúži vládam, korporáciám a inštitúciám poskytovaním poradenských služieb v oblasti upisovania (získavania kapitálu) a fúzií a akvizícií (M&A). Investičné banky pôsobia ako sprostredkovatelia, prieskumy kapitálu, FP&A, financie, účtovníctvo a ďalšie.

Prvá vec, ktorú urobíte, ak vás zamestnajú ako analytika investičného bankovníctva, je absolvovanie série intenzívnych školení v programe Excel. Vaša myš bude odobratá a bude sa od vás očakávať, že sa naučíte finančné modelovanie iba pomocou klávesových skratiek. Ak budete postupovať podľa našich tipov a trikov uvedených nižšie, budete schopní ovládať tieto skratky v operačných systémoch Windows alebo Mac.

Možno by ste sa tiež mali pozrieť na našu časť venovanú vzorcom Excel. Sprievodcovia samoštúdiom znalostných financií sú skvelým spôsobom, ako vylepšiť technické znalosti z oblasti financií, účtovníctva, finančného modelovania, oceňovania, obchodovania, ekonomiky a ďalších. alebo podvádzací hárok vzorcov programu Excel Podvádzací hárok v zozname vzorcov programu Excel Finančné nástroje cheat hárok s excelovskými vzorcami vám poskytne všetky najdôležitejšie vzorce na vykonávanie finančnej analýzy a modelovania v tabuľkových hárkoch programu Excel. Ak sa chcete stať majstrom finančnej analýzy v programe Excel a odborníkom na vytváranie finančných modelov, ste na správnom mieste. . Excel je pomerne robustný, čo znamená, že v ňom možno použiť veľa rôznych nástrojov, a preto existuje veľa zručností Zdroje pre Excel Naučte sa Excel online so 100 bezplatnými návodmi, zdrojmi, sprievodcami a cheat hárkami pre Excel! Financie “Zdroje sú najlepším spôsobom, ako sa naučiť program Excel podľa vlastných podmienok. človek môže cvičiť a pilovať.

Kurz Excel zdarma

Ak sa chcete naučiť tieto klávesové skratky so svojím osobným online inštruktorom, vyskúšajte Finančný bezplatný Crash kurz! Dostanete podrobné pokyny a ukážky, ako sa vyhnúť myši a používať iba klávesnicu.

bezplatný kurz klávesových skratiek pre program Excel

Dodatočné zdroje

Ďakujeme, že ste si prečítali Sprievodcu financiami k skratkám pre Excel pre vašu klávesnicu pre PC a Mac! Tým, že si nájdete čas na osvojenie a osvojenie týchto kľúčov, výrazne urýchlite svoju finančnú analýzu. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si tieto ďalšie finančné zdroje:

  • Funkcie Excelu pre financie Excel pre financie Táto príručka pre Excel pre financie vás naučí 10 najlepších vzorcov a funkcií, ktoré musíte poznať, aby ste boli skvelým finančným analytikom v Exceli. Táto príručka obsahuje príklady, snímky obrazovky a podrobné pokyny. Na záver si stiahnite bezplatnú šablónu programu Excel, ktorá obsahuje všetky finančné funkcie obsiahnuté v tejto príručke
  • Pokročilé vzorce pre Excel Pokročilé vzorce pre Excel musia vedieť Tieto pokročilé vzorce pre Excel sú dôležité pre poznanie a vaše zručnosti v oblasti finančnej analýzy posunú na ďalšiu úroveň. Pokročilé funkcie programu Excel, ktoré musíte vedieť. Naučte sa najlepších 10 vzorcov Excelu, ktoré každý finančný analytik svetovej úrovne pravidelne používa. Tieto zručnosti zlepšia vašu tabuľkovú prácu v akejkoľvek kariére
  • Typy grafov v programe Excel Typy grafov Najlepšie typy grafov 10, ktoré musíte použiť - príklady, tipy, formátovanie, spôsob použitia týchto rôznych grafov na efektívnu komunikáciu a v prezentáciách. Stiahnite si šablónu programu Excel so stĺpcovým grafom, čiarovým grafom, koláčovým grafom, histogramom, vodopádom, bodovým grafom, kombinovaným grafom (stĺpcový a čiarový), mierkovým grafom,
  • Kurzy Excel

Posledné príspevky

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found