Šablóna modelu kapitálových investícií - stiahnite si šablónu Excel zadarmo

Táto šablóna modelu kapitálových investícií vám pomôže vypočítať kľúčové metriky oceňovania kapitálových investícií vrátane peňažných tokov, čistej súčasnej hodnoty (NPV), vnútornej miery návratnosti (IRR) a doby návratnosti.

Nižšie je ukážka šablóny:

Screenshot modelu kapitálových investícií

Stiahnite si šablónu zadarmo

Zadajte svoje meno a e-mail do nižšie uvedeného formulára a stiahnite si šablónu zadarmo!

Čo je model kapitálových investícií

Väčšina spoločností realizuje dlhodobé investície, ktoré si vyžadujú veľké množstvo kapitálu. Kapitálový kapitál je čokoľvek, čo zvyšuje schopnosť človeka generovať hodnotu. Môže sa použiť na zvýšenie hodnoty v širokej škále kategórií, ako sú finančné, sociálne, fyzické, intelektuálne atď. V obchode a ekonomike sú dva najbežnejšie typy kapitálu, finančné a ľudské. investované v prvých rokoch, väčšinou do fixných aktív Druhy aktív Medzi bežné typy aktív patria bežný, dlhodobý, hmotný, nehmotný, prevádzkový a neprevádzkový. Správna identifikácia a napríklad nehnuteľnosti, stroje alebo zariadenia PP&E (nehnuteľnosti, stroje a zariadenia) PP&E (nehnuteľnosti, stroje a zariadenia) je jedným z hlavných dlhodobých aktív, ktoré sa nachádzajú v súvahe. Na PP&E má vplyv Capex, Odpisy a Akvizície / Dispozície investičného majetku.Tieto aktíva zohrávajú kľúčovú úlohu pri finančnom plánovaní a analýze operácií spoločnosti a budúcich výdavkov. Kvôli značnému požadovanému odlivu peňazí by spoločnosti vždy vykonali analýzu kapitálových investícií, aby vyhodnotili ziskovosť investície a určili, či je hodná. To je obzvlášť dôležité, keď sa podniku ponúka viac potenciálnych príležitostí a je potrebné urobiť investičné rozhodnutie na základe dlhodobých výnosov, ktoré môže získať.To je obzvlášť dôležité, keď sa podniku ponúka viac potenciálnych príležitostí a je potrebné urobiť investičné rozhodnutie na základe dlhodobých výnosov, ktoré môže získať.To je obzvlášť dôležité, keď sa podniku ponúka viac potenciálnych príležitostí a je potrebné urobiť investičné rozhodnutie na základe dlhodobých výnosov, ktoré môže získať.

Na posúdenie ziskovosti kapitálových investícií môžu spoločnosti vytvoriť model kapitálových investícií v programe Excel na určenie peňažných tokov a potenciálnych výnosov.

Viac šablón zadarmo

Ak chcete získať ďalšie zdroje, pozrite si našu knižnicu obchodných šablón a stiahnite si množstvo bezplatných šablón modelovania v programe Excel, prezentácií v PowerPointe a dokumentov vo formáte Word.

  • Šablóny na modelovanie v programe Excel Šablóny na Excel a finančné modely Stiahnite si bezplatné šablóny finančných modelov - knižnica tabuliek spoločnosti Finance obsahuje šablónu finančného modelu s 3 výkazmi, model DCF, plán dlhu, plán odpisov, kapitálové výdavky, úroky, rozpočty, výdavky, prognózy, grafy, grafy, časové plány , oceňovanie, porovnateľná analýza spoločnosti, viac šablón Excel
  • PowerPoint prezentačné šablóny
  • Šablóny transakčných dokumentov Šablóny Bezplatné obchodné šablóny, ktoré môžete použiť v osobnom alebo profesionálnom živote. Šablóny zahŕňajú Excel, Word a PowerPoint. Môžu byť použité na transakcie, právne, finančné modelovanie, finančné analýzy, obchodné plánovanie a obchodné analýzy.

Posledné príspevky