Funkcia Excel INDIRECT - vzorec, príklad, spôsob používania INDIRECT

Funkcia Excel INDIRECT vráti odkaz na rozsah. Funkcia INDIRECT nevyhodnocuje logické testy alebo podmienky. Rovnako nebude vykonávať výpočty. Táto funkcia v zásade pomáha uzamknúť zadanú bunku vo vzorci. Z tohto dôvodu môžeme zmeniť odkaz na bunku vo vzorci bez toho, aby sme zmenili samotný vzorec.

Jednou z výhod tejto funkcie je, že nepriame odkazy sa nezmenia ani po vložení nových riadkov alebo stĺpcov do hárka. Rovnako sa referencie nezmenia, keď odstránime existujúce.

Vzorec

= NEPRIAME (ref_text, [a1])

Kde:

ref_text je referencia poskytovaná ako text

a1 je logická hodnota

Typ referencie obsiahnutý v argumente ref_text je určený parametrom a1.

Keď je a1 TRUE alebo je vynechané, potom sa ref_text interpretuje ako odkaz na bunku v štýle A1.

Keď je a1 FALSE, potom sa ref_text považuje za referenciu R1C1.

Štýl A1 je obvyklým referenčným typom v programe Excel. Je lepšie použiť referencie A1. V tomto štýle nasleduje za stĺpcom číslo riadku.

Štýl R1C1 je úplne opačný ako štýl A1. Za riadkami nasledujú stĺpce. Napríklad R2C1 označuje bunku A2, ktorá je v riadku 2, stĺpci 1 v hárku. Ak za písmenom nie je žiadne číslo, znamená to, že máme na mysli rovnaký riadok alebo stĺpec.

Ak sa chcete dozvedieť viac, spustite náš bezplatný rýchlokurz programu Excel už teraz!

Príklad programu Excel INDIRECT v akcii

Poďme pochopiť vzorec na príklade. Predpokladajme, že A1 = 32 a pomocou funkcie INDIRECT dáme odkaz A1, ako je uvedené nižšie:

Funkcia INDIRECT v programe Excel

Vo vyššie uvedenom príklade funkcia INDIRECT previedla textový reťazec na odkaz na bunku. Funkcia INDIRECT nám pomáha vložiť adresu jednej bunky (v našom príklade A1) do inej ako obvyklý textový reťazec a potom získať hodnotu prvej bunky potvrdením druhej.

Ako je funkcia INDIRECT užitočná pre používateľov programu Excel?

Áno, je to skutočne užitočná funkcia. Zoberme si niekoľko príkladov, aby sme pochopili výhody funkcie NEPRIAME.

Pre rad čísel:

Nepriama funkcia - používatelia programu Excel (1)

Keď zadám vzorec Nepriamo („D“ a 4), dostanem 8. Je to tak, pretože to bude odkazovať na D4.

Nepriama funkcia - používatelia programu Excel (2)

Keď používam vzorec INDIRECT („E“ & ROW ()), použil som funkciu EXCEL ROW na vrátenie odkazu na číslo aktuálneho riadku (tj. 3) a použil som ho na vytvorenie časti odkazu na bunku. Preto nepriamy vzorec vráti hodnotu z bunky E3.

Nepriama funkcia - používatelia programu Excel (3)

Keď použijem vzorec SUM (INDIRECT („C4: E4“)), funkcia Indirect vráti odkaz na rozsah C4: E4 a potom ju odovzdá funkcii SUM programu Excel. Funkcia SUM preto vráti súčet buniek C4, D4 a E4, to znamená (4 + 8 + 9).

Nepriama funkcia programu Excel - (4)

Podobne, keď použijem vzorec PRIEMER (INDIRECT („C5: E5“)), funkcia INDIRECT vráti odkaz na rozsah C5: E5 a potom ju odovzdá funkcii Excel PRIEMER.

Nepriama funkcia - používatelia programu Excel (5)

Užitočnosť funkcie INDIRECT programu Excel sa neobmedzuje iba na vytváranie „dynamických“ odkazov na bunky. Okrem toho ho možno tiež použiť na označenie buniek v iných pracovných hárkoch.

Ak sa chcete dozvedieť viac, spustite náš bezplatný rýchlokurz programu Excel už teraz!

Ako uzamknúť odkaz na bunku pomocou funkcie INDIRECT

Spravidla, keď pridáme alebo odstránime riadky alebo stĺpce v programe Excel, odkazy na bunky sa automaticky zmenia. Ak tomu chcete zabrániť, funkcia INDIRECT je celkom užitočná.

Na snímke obrazovky nižšie som použil funkciu INDIRECT pre A2 a dal som jasnú referenciu pre A3.

Nepriama funkcia programu Excel - uzamknutie bunky (1)

Nepriama funkcia - zamykacia bunka (2)

Čo sa stane, keď vložím nový stĺpec? Bunka rovná logickému operátoru stále vracia 20, pretože jej vzorec sa automaticky zmenil na = B3.

Bunka so vzorcom INDIRECT však teraz vracia 0, pretože vzorec sa nezmenil pri vložení nového riadku a stále odkazuje na bunku A1, ktorá je momentálne prázdna:

Nepriama funkcia - zamykacia bunka (3)

Nepriama funkcia - zamykacia bunka (4)

Funkcia Excel INDIRECT by bola teda užitočná v scenári, keď nechceme, aby sa vzorec zmenil automaticky.

Kurz Excel zdarma

Ak sa chcete stále učiť o funkciách programu Excel a rozvíjať svoje schopnosti, vyskúšajte náš bezplatný kurz Crash pre Excel! Naučte sa, ako vytvoriť sofistikovanejšiu finančnú analýzu a modelovanie, aby ste sa stali úspešným finančným analytikom.

Funkcia Excel INDIRECT v bezplatnom kurze

Dodatočné zdroje

Ďakujeme, že ste si prečítali Sprievodcu financiami k dôležitej funkcii Excel INDIRECT! Ak si nájdete čas a osvojíte si tieto funkcie, výrazne urýchlite svoju finančnú analýzu. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si tieto ďalšie finančné zdroje:

  • Funkcie Excelu pre financie Excel pre financie Táto príručka pre Excel pre financie vás naučí najlepších 10 vzorcov a funkcií, ktoré musíte poznať, aby ste boli skvelým finančným analytikom v Exceli. Táto príručka obsahuje príklady, snímky obrazovky a podrobné pokyny. Na záver si stiahnite bezplatnú šablónu programu Excel, ktorá obsahuje všetky finančné funkcie obsiahnuté v tejto príručke
  • Kurz vzorcov pre Excel
  • Pokročilé vzorce programu Excel, ktoré musíte poznať Pokročilé vzorce programu Excel, ktoré musíte poznať Tieto pokročilé vzorce programu Excel sú dôležité pre poznanie a vaše zručnosti v oblasti finančnej analýzy posunú na ďalšiu úroveň. Pokročilé funkcie programu Excel, ktoré musíte vedieť. Naučte sa najlepších 10 vzorcov Excelu, ktoré každý finančný analytik svetovej úrovne pravidelne používa. Tieto zručnosti zlepšia vašu tabuľkovú prácu v akejkoľvek kariére
  • Skratky pre Excel pre PC a Mac Skratky pre Excel PC Mac Skratky pre Excel - Zoznam najdôležitejších a najbežnejších skratiek pre MS Excel pre používateľov PC a Mac, financie, účtovníctvo. Klávesové skratky urýchlia vaše modelovacie schopnosti a ušetria čas. Naučte sa úpravy, formátovanie, navigáciu, pás s nástrojmi, vkladanie špeciálu, manipuláciu s údajmi, úpravy vzorcov a buniek a ďalšie skratky

Posledné príspevky